Położenie Kupso - punktów witalnych na brzuchu i miednicy człowieka

Są punktami podstawowymi tego rejonu ciała:

Punkty witalne podstawowe brzucha i miednicy
 • Myong Chi (l): splot słoneczny, wgłębienie tuż pod mostkiem,
 • Nuk Gol (2): boczna powierzchnia tułowia na wysokości 12 żebra, okolica tzw. wolnych żeber,
 • Bi Jang (3): śledziona,
 • Gan Jang (4): wątroba,
 • Sang Bokboo (5): nadbrzusze,
 • Baekkob (6): pępek,
 • Ha Bokboo (7): punkt położony około 2 cm pod pępkiem,
 • Nang Shim (8): jądra,
 • Sataguni (9): pachwiny,
 • Chiboo (l0): okolica łonowa.

W dolnej części tułowia (Bokboo) znajdują się organy wewnętrzne, jak wątroba, żołądek, jelito cienkie i grube, trzustka, śledziona, pęcherz moczowy, narządy płciowe wewnętrzne i zewnętrzne, nerki. Silny atak skierowany w ten rejon łatwo wyzwala wstrząs ogólny.

Narządy znajdujące się w dolnej części tułowia podatne są na uszkodzenia i krwotok w przypadku zadania w nie silnego uderzenia, w pierwszym rzędzie ścian przewodu pokarmowego, dalej wątroby, trzustki i śledziony.

Silny uraz tej części tułowia może spowodować uszkodzenie krezki jelita cienkiego lub uszkodzenie przepony, zwłaszcza po stronie lewej, ze względu na strukturalne warunki anatomiczne.

Uderzenie w splot słoneczny, zwłaszcza podczas wdechu, powoduje szok układu sympatycznego z charakterystycznym krótkotrwałym porażeniem przepony, cechującym się specyficznym, dojmującym bólem i niemożnością wykonania wdechu ani wydechu, skokowe zmiany rytmu pracy serca i utratę kontroli nad ruchami. Bardzo silne kopnięcie zadane w ten punkt może spowodować obrażenia narządów wewnętrznych.

Uderzenie w okolice pępka powoduje głównie szok jelita cienkiego i pęcherza, naczyń krwionośnych i nerwów podbrzusza.

Uderzenia w boczną powierzchnię dolnej części tułowia, powodują, w zależności od strony ciała, która zostaje uderzona:

po stronie prawej

 • szok wątroby i płuc, porażenie ośrodka oddechowego oraz ostry ból w podżebrzu i dołku podsercowym, połączone z silnymi nudnościami. Wątroba, chroniona wprawdzie w pewnym stopniu przez łuk żebrowy, z uwagi na swój duży rozmiar, masę, kruchą konsystencję i płytką lokalizację, może ulec uszkodzeniu przy nawet stosunkowo niezbyt silnym ataku w prawą dolną część tułowia,

po stronie lewej

 • szok żołądka i śledziony z efektami na rytmie pracy serca i zaburzeniami pracy układu oddechowego.

Śledziona może stosunkowo łatwo ulec pęknięciu, powodującemu krwotok wewnętrzny, niekiedy nie dający niepokojących objawów nawet przez kilka dni. Pęknięcia śledziony z reguły kończą się jej operacyjnym usunięciem. Jest ona narządem wewnętrznym najczęściej ulegającym uszkodzeniu w wyniku urazu jamy brzusznej w rejonie dolnej lewej połowy klatki piersiowej.

Uderzenie w okolicę ruchomych, odsłoniętych tzw. wolnych żeber (od VIII do XII) często powoduje ich złamanie, połączone z trudnościami oddechowymi i bólem z nerwów międzyżebrowych.

Uderzenie w jądra powoduje przerwanie oddechu i spadek ciśnienia tętniczego krwi, odruchowe zgięcie tułowia w przód i podniesienie się jąder, oraz utratę przytomności wskutek szoku nerwów splotu sromowego, krzyżowego i miednicznego oraz nerwów i naczyń jąder i pachwin. Silny uraz tej okolicy ciała powoduje, oprócz wstrząsu ogólnego, szybko następujący, rozległy - często olbrzymi - krwawy wylew w worku mosznowym i okolicach oraz obrzęk urażonych tkanek. Możliwe jest, przy bardzo silnych uderzeniach, nastąpienie nagłego odruchowego zgonu uderzonego. Zdarza się uszkodzenie dróg moczowych lub uszkodzenie kości łonowych i przedniego spojenia miednicy. W sytuacjach samoobrony, stosowany bywa silny, miażdżący chwyt za worek mosznowywraz z jądrami, wykonywany zarówno od przodu, jak i od tyłu napastnika.

Silne uderzenie skierowane w pachwiny spowodować może utratę przytomności, panowania nad ruchami, ostry ból w miednicy i podbrzuszu, zablokowanie stawu biodrowego i kolanowego. Stłuczenie naczyń i tętnic przebiegających w tej okolicy może przynieść w konsekwencji trwałe kalectwo.

Uderzenie skierowane w okolicę nadłonową spowodować może utratę przytomności wskutek szoku splotu sromowego, krzyżowego i miednicznego oraz utratę panowania nad ruchami i pionowej pozycji ciała. Co do pęcherza moczowego, uderzenie w tę okolicę z reguły nie powoduje jego uszkodzeń, o ile nie jest on wypełniony lub nie następuje złamanie kości łonowej, mogące spowodować jego obrażenia.

Łącznie w obrębie dolnej części tułowia znajduje się 10 punktów witalnych, których wrażliwość zależna jest od budowy ciała, stopnia napięcia mięśni tułowia oraz fazy oddechu, w której następuje uderzenie, w wyjątkiem Nangsim, Sataguni i Chiboo, które są punktami witalnymi podstawowymi ze znikomymi możliwościami złagodzenia efektów trafienia silnym ciosem.